Počet položek: 0 0,- CZK

Zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů Martin Hobrland (dále jen správce), U vršovického nádraží 870/8, Praha 10, 101 00, IČ: 71713999 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR prohlašuje, že údaje uvedené zákazníky během nákupu bude shromažďovat a zpracovávat výhradně pro účely doručení a pro fakturační účely .

Osobní údaje klienta uchovává správce po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a klientem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností správce. Kromě toho je správce oprávněn osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu uchovávat i pro účely ochrany a/nebo uplatňování případných práv a nároků správce vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a klientem, a to po dobu, dokud nedojde k promlčení případných nároků podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Správce považuje osobní údaje předané subjektem údajů (klientem) za přesné, pravdivé a předané dobrovolně za účelem výše uvedeným.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je v souladu s účelem k němuž byly shromážděny a nebudou předávány třetím osobám v ČR ani do zemí EU. Výjimku tvoří státní orgány.

Případní zaměstnanci či spolupracovníci Správce nebo jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě zpracovatelské smlouvy se Správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru či zpracovatelských prací.

Informace zasílané Správcem jednotlivě na e-mail předaný dobrovolně kupujícím Správci nejsou obchodními sděleními ve smyslu zák. 480/04 Sb., o některých službách informační společnosti. Jedná se vždy o organizační sdělení za účelem realizace objednávky nebo předání dokladů. 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace